مجله گردشگری

جاذبه های برتر گردشگری ارمنستان

ارمنستان با نام رسمی جمهوری ارمنستان کشوری در قفقاز جنوبی به پایتختی ایروان است. ارمنستان در قفقاز جنوبی (ماورای قفقاز) در میان دریای سیاه و دریای خزر قرار دارد که مرز میان آسیا و اروپا محسوب می‌شود. آژانس هواپیمایی پاژسیر مرکز تور قسطی از مشهد 31810 - 051