بزرگترین کشتی تفریحی دنیا - شرکت هواپیمایی پاژسیر مجری تورهای اقساطی از مشهد

بزرگترین کشتی تفریحی دنیا - شرکت هواپیمایی پاژسیر مجری تورهای اقساطی از مشهد

بزرگترین کشتی تفریحی دنیا که 50 متر از برج ایفل بلند تر است، سفر آزمایشی خود را از فرانسه شروع می کند. این کشتی توازن دریاها (Harmony of the seas) نام دارد، برای ساخت آن 800 میلیون پوند هزینه شده و 227 هزار تن وزن دارد و از بندر سن نزر در فرانسه سفر آزمایشی خود را شروع کرده است.

توازن دریاها که 100 متر بلند تر از تایتانیک است هنوز مسافری ندارد اما 500 نفر خدمه تا آخر این سفر او را همراهی می کنند.کشتی با کمک چند قایق یدک کش از بندر خارج شد که باید بدنه عظیم آن را می چرخاندند.

بزرگترین کشتی تفریحی دنیا سه ناوبر راهنما که بر روی یک شبیه ساز در شهر نانت برای یک سال تمرین کردند به کاپیتان کشتی در این مانور برای خروج از سن نزر کمک کردند.توازن دریاها بزرگترین کشتی تفریحی دنیاست که 6000 نفز ظرفیت دارد به خاطر اندازه بزرگ کشتی، از کیلومترها دورتر قابل مشاهده می باشد.


به گردشگران از ماه ها قبل اجازه داده شده که از طراحی های مجلل این کشتی دیدن کنند. کشتی دارای 18 عرشه و طول آن 360 متر است.
در کشتی تفریحگاه های مجلل زیادی وجود دارد.یک سینمای بسیار پیشرفته در کشتی وجود دارد.

 

 

با گرفتن عضویت در این کشتی می توانند دسترسی دائم به امکانات کشتی ، صبحانه و عصرانه داشته باشند.

نظر بدهید