تور باکو از تهران (اقساط دلخواه )

بازدید : 1209   |      

قیمت: 1,995,000 تومان

تور باکو از تهران (اقساط دلخواه )
اقامت 4 روز در هتلهای 3 و 4 و5 ستاره
با صبحانه
پرواز از تهران
هماهنگی از مشهد
شروع نره از 1995000 تومان
پاژسیر
05131810
داخلی 107

تور باکو از تهران (اقساط دلخواه )
اقامت 4 روز در هتلهای 3 و 4 و5 ستاره
با صبحانه
پرواز از تهران
هماهنگی از مشهد
شروع نره از 1995000 تومان
پاژسیر
05131810
داخلی 107