تور تبریز تاریخ حرکت :4شهریور 4روزه پاژسیر

بازدید : 1561   |      

قیمت: 950,000 تومان

تور تبریز
تاریخ حرکت :4شهریور
4روزه
هتل فرید 3*صبحانه
2تخته : 1040ت
3تخته : 980ت
4تخته : 950ت
هتل گسترش4*
صبحانه
2تخته :1190ت
3تخته :1440ت
4تخته :1330ت
هتل پارس ائل گلی5*
صبحانه
2تخته : 1700ت
3تخته : 1660ت
4تخته :
تلفن:09156010043 خانم دهقان
تلفن: 05131810 @Pazhseir

شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی می باشد و در 38 و 4 درجه عرض جغرافیایی و 46 و 18 درجه طول جغرافیایی واقع شده است و ارتفاع متوسط آن ازسطح دریا 1366 متر می باشد. شهر تبریز یکی از بزرگترین شهرهای ایران بوده و در دره آجی چای بنا شده است. فاصله شهرستان تبریز تا تهران 624 کیلومتر و از طریق خط آهن تهران تبریز 736 کیلومتر می باشد.

شهر تبریز در گوشه شرقی دشت رسوبی همواری با شیب متوسط به سوی دریاچه ارومیه گسترده شده است در شمال آن کوه های عون بن علی پله چین بهلول و بابا باغی و در جنوب آن سلسله جبال سهند قرار دارد. شهر تبریز در مجموع منطقه خوش آب وهوا و سردسیری است و از لطافت ویژه ای برخوردار است. متوسط درجه حرارت سالانه شهر تبریز تقریبا 12درجه سانتیگراد می باشد و این در حالی است که حداکثر مطلق درجه حرارت آن تقریبا 41 درجه سانتیگراد و حداقل مطلق آن 25 درجه زیر صفر نیز گزارش شده است.