تور کوش آداسی (اقساط دلخواه)

بازدید : 1001   |      

قیمت: 3,490,000 تومان

تور کوش آداسی (اقساط دلخواه)
اقامت در هتلهای 3 و 4 و 5 ستاره
پرواز از تهران
شروع نرخ از 3490000 تومان
خدمات به صورت all و uall
پاژسیر
05131810
داخلی 107
آژانس هواپیمایی پاژسیر مرکز تور قسطی از مشهد 31810 - 051

تور کوش آداسی یک از زیباترین شهرهای ترکیه

تور کوش آداسی (اقساط دلخواه)
اقامت در هتلهای 3 و 4 و 5 ستاره
پرواز از تهران
شروع نرخ از 3490000 تومان
خدمات به صورت all و uall
پاژسیر
05131810
داخلی 107

 آژانس هواپیمایی پاژسیر مرکز تور قسطی از مشهد  31810 - 051