جشن وارداوار یا آب پاشان هر ساله در بیستم تیرماه در ارمنستان برگزار میشود-شرکت هواپیمایی پاژسیر مجری-تورهای اقساطی از-مشهد

جشن وارداوار یا آب پاشان هر ساله در بیستم تیرماه در ارمنستان برگزار میشود  امسال نیز با وجود کرونا مثل هر سال مردم ارمنستان این جشن را برگزار کردند . در روز وارداوار در ارمنستان می توان كودكان و نوجوانانی را دید كه به طرز جالبی سطلهای پر از آب خود را به هم می زنند نکته جالب اینجاست که اغلب بزرگسالان نیز به این سرگرمی می پیوندند. در این روز هیچکس مجاز نیست احساس آزاری و ناراحتی کند و همچنین کسی به عمد موجب آزرده خاطر شدن کسی شود. مردم به عنوان نمادی از خلوص روی یکدیگر آب می پاشند.

تورداخلی و خارجی خود را اقساطی پرداخت کنید از طریق شرکت هواپیمایی پاژسیر 05131810

نظر بدهید