سی و سه پل اصفهان چندین نام را با خود یدک می‌کشد که هر کدام دلیلی دارد - شرکت هواپیمایی پاژسیر مجری تورهای اقساطی از مشهد

سی و سه پل اصفهان چندین نام را با خود یدک می‌کشد که هر کدام دلیلی دارد. مردم به احترام الله‌وردی خان که ساخت پل را به عهده داشته است، به سی و سه پل «پل الله‌وردی خان» نیز می‌گویند. همین‌طور به دلیل اینکه شاه عباس دستور ساخت پل را داده است، سی و سه پل لقب «پل شاه عباسی» نیز گرفته است. «پل چهل چشمه» به این دلیل که در گذشته چهل پل یا چشمه داشته است، «پل سی و سه چشمه» به خاطر تعداد دهانه‌هایش، «پل جلفا» به این دلیل که محله جلفا را به سایر مناطق شهر متصل می‌کند و «پل زاینده رود» چون طویل‌ترین پل روی زاینده رود است، از اسامی دیگر سی و سه پل است.

نظر بدهید