آژانس مسافرتی پاژسیر از سال 1377 شروع به فعالیت نموده است و از افتخارات ما این است که در این دو دهه بالاترین فروش اقساطی تورهای داخلی و خارجی را داشته ایم . این شرکت عضو یاتا و دارای مجوزهای فروش بلیط ها و تورهای داخلی و خارجی  و دارای مجوز سازمان حج و زیارت می باشد.

شرایط فروش تورهای اقساطی به شرح ذیل می باشد.

 

تورهای ویژه آفری داخلی              هر نفر نقد        1/000/000   ریال                     الباقی 6 ماهه تسویه

 

تورهای داخلی                               هر نفر                 یک  سوم  نقد                      الباقی 6 ماهه تسویه

 

تورهای خارجی                             هر نفر                   یک  دوم  نقد                       الباقی 6 ماهه تسویه

تورهای ویژه اقساطی