مجله گردشگری

سرزمین موج های آبی

مشهد دارای پارک‌های آبی و مجتمع های تفریحی و گردشگری بسیاری می باشد که سفر به مشهد را برای زائرین و مسافرین از هر لحاظ دلپذیر می کند. 31810 - 051 آژانس هواپیمایی پاژسیر مرکز تور قسطی از مشهد