تورکیش اقساطی از مشهد پاژسیر

بازدید : 560   |      

قیمت: 5,450,000 تومان

هتل 3* با صبحانه و تفریحات گردشگری

با ما دنیا را زیبا ببینید
تاریخ حرکت : 16آبان
5 روزه

تور کیش

ریان قائم
صبحانه ، استقبال
2 تخته  : 5450 ت
3 تخته  : 4960 ت

لیلیوم
صبحانه ، استقبال
2 تخته  : 8650 ت
3 تخته  : 8220 ت

پارمیس
صبحانه ، ناهار ، استقبال
2 تخته  : 8470 ت
3 تخته  : 7670 ت

بیمه  مسافرتی
گشت دور جزیره
سینما 7 بعدی
ورودی سافاری
ورودی شهر بازی هایلند

09156010043دهقان
05131810 @Pazhseir