تور هند از تهران (اقساط دلخواه)

بازدید : 5686   |      

تور هند نقد و اقساط
3 شب دهلی +2 شب آگرا + 2 شب جیپور
رفت و برگشت پرواز ماهان
پاژسیر
05131810

اقامت در هتل با صبحانه

ترانسفرهای شهری و بین شهری

بیمه مسافرتی

3 گشت شهری با ناهار

 تلفن 05131810  داخلی 108