تور باتومی (اقساط دلخواه)

بازدید : 3048   |      

قیمت: 1,830,000 تومان

تور باتومی ازتهران
12 به 15 تیرماه (4 روزه )
نرخ نقدی1/830/000تومان
اقساط دلخواه (500نقد الباقی +6چک 248 هزار تومان)
☎️051-31810
@pazhseir
38559698 - 051

 

 

باتومی در دوره هخامنشیان ز متصرفات پادشاهان هخامنشی شمرده می‌شد.

این شهر در محل بندرگاه قدیمی رومی باتوس، که احداث آن را به آدریانوس نسبت می‌دهند، بنا شد.

بعدها یوستی نیانوس از پادشاهان روم شرقی آنجا را تصرف کرد و پس از بنای دژ پترا در شمال آن، باتوس اهمیت خود را از دست داد.