تور مالزی ویژه 6 خردادماه (اقساط دلخواه)

بازدید : 5180   |      

قیمت: 400,000 تومان

تور مالزی پرواز مستقیم از مشهد
پاژسیر مشهد
شماره تماس 05131810 داخلی 108

تور مالزی پرواز مستقیم از مشهد

مالزی
400 نقد+الباقی اقساط 6 ماهه
آژانس پاژ سیر مشهد

شماره تماس 05131810