تور استانبول از تهران (اقساط دلخواه)

بازدید : 4675   |      

تور استانبول از تهران (500 نقد+6فقره چک 210 )
اقامت در هتلهای 3 و 4 و 5 ستاره با صبحانه
گشت شهری
ترانسفر
لیدر فارسی زبان
پاژسیر
05131810
داخلی107
محمدپور

استانبول بزرگترین شهر ترکیه می باشد

تور استانبول از تهران (500 نقد+6فقره چک 210 )
اقامت در هتلهای 3  و 4 و 5 ستاره با صبحانه
گشت شهری
ترانسفر
لیدر فارسی زبان
پاژسیر
05131810
داخلی107
محمدپور